Puccinia dolomitica Kabát & Bubák 1904

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Anthriscus

on Anthriscus

gal: Geen waardwisseling; alleen telia. Deze staan in samenvloeiende groepen op sterk vergalde plekken van de bladstelen of stengels; ze openen zich spleetvormig en zijn lichtbruin. De sporen zijn twee-cellig, en staan op een tot 40 µm lange, afbrekende steel.

gall: No hostplant alternation; telia only. They develop in coalescing groups on strongly galled spots on the petioles and stems; they open slit-like and are light brown in colour. The spores are 2-celled, and stand on a deciduous, c. 40 µm long pedicel.

waardplanten: Apiaceae, nauw monofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly monophagous

Anthriscus sylvestris.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Poelt & Zwetko (1997a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a).

06/10/2016