Puccinia fragosoi Bubák, 1916

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Allium

op Allium

gal: spermogonia beiderzijdig, oranje, vaak tussen de aecia te vinden. Aecia onderzijdig, bekervormig met een wit peridium en een oranje sporenmassa.

gall: spermogonia amphigenous, orange, often visible between the aecia. Aecia hypophyllous, cup-shaped, with a white peridium and an orange mass of spores.

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae monofaag

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae monophagous

Allium ampeloprasum, fistulosum, flavum, lusitanicum, polyanthum, roseum, schoenoprasum, senescens, sphaerocephalon.

opmerkingen: morfologisch niet met zekerheid te onderscheiden van andere soorten op dezelfde waardplant.

notes: morphologically not with certainty distinguishable from other species on the same host plant.


Rostraria cristata, uit González Fragoso (1924a): doorsnede door een telium met paraphysen-bundels en teliosporen (enkele eencellig)

Puccinia fragosoi: telium (section)

Rostraria cristata, from González Fragoso (1924a): section through a telium with bundles of paraphyses and teliospores (some unicellular)

op Koeleria, Rostraria

on Koeleria, Rostraria

gal: uredinia vooral bovenzijdig, geelbruin, door de epidermis heen brekend, dan poederig. Urediniosporen ± bolrond met een wrattige celwand en 8-10 kiemporen. Telia onderzijdig, zwart, lang door de epidermis bedekt, door rijen slanke bruine paraphysen gecompartimenteerd. Teliosporen tweecellig, niet ingesnoerd, wand glad, vrij dun maar aan de afgeplatte top verdikt en onduidelijke tuberkels vormend; steel 10-20 µm lang, relatief dik, bruin, blijvend.

gall: uredinia mainly epiphyllous, yellowish brown, erupting through the epidermis, then pulverulent. Urediniospores ± globular, wall verucose with 8-10 germination pores. Telia hypophyllous, black, long covered by the epidermis, divided into compartments by rows of slender, brown, paraphyses. Teliospores 2-celled, not constricted; wall smooth, rather thin except apically at the flattened tip, where even irregular tubercles may develop; pedicel 10-20 µm long, relatively thick, brown, persistent

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligophagous

Koeleria hirsuta, macrantha, vallesiana subsp. castellana; Rostraria cristata, pubescens, rohlfsii.

synoniemen: P. fragosoi wordt door de Index Fungorum (2016) beschouwd als een ongeldig synoniem van P. hordei.

synonyms: P. fragosoi is considered a junior synonym of P. hordei by the Index Fungorum (2016).

literatuur:

references:

Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

10/04/2017