Puccinia hemerocallidis von Thümen, 1880

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Patrinia

on Patrinia

gal: De waardplat komt in Europa niet voor.

gall: The host plant does not occur in Europe.

spermogonia, aecia: Valerianaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Valerianaceae, monophagous

Patrinia.


op Hemerocallis

on Hemerocallis

gal: uredinia onderzijdig, spoedig naakt en dan helder oranje; ze kunnen het blad bijna geheel bedekken. De sporen meten 16-21 x 19-25 µm, zijn fijn-bestekeld met 5-6 onduidelijk kiemporen. Telia onderzijdig, lang door de epidermis bedekt, zwartbruin.,met bruine papraphysen; sporen 2-cellig, 12-15 x 30-30 µm.

gall: uredinia hypophyllous, soon naked and then bright orange; they may cover almost the entire leaf. Speres 16-21 x 19-25 µm, finely echinulate with 5-6 indistinct germination pores. Telia hypophyllous, long covered by the epidermis, blackish brown, with brown papraphyses; spores 2-celled, 12-15 x 30-30 µm.

uredinia, telia: Xanthorrhoeaceae, monofaag

uredinia, telia: Xanthorrhoeaceae, monophagous

Hemerocallis fulva, lilioasphodelus.

opmerkingen: in gebieden met zulke warme winters dat het blad van de plant niet afsterft kan de schimmel als uredinium overleven en zichzelf zo in stand houden, ondanks dat er geen waardwisseling kan optreden.

Een vermelding door Poelt & Zwetko berustte op een mis-determinatie, maar in 2015 is de soort voor het eerst in Europa waargenomen, in Madeira en op het vasteland van Portugal (Silva ea).

notes: in regions where winter temperatures do not kill the leaves of the host plant, the fungus can survive as uredinium. In this way it can maintain itself even though no host plant alternation is possible.

A reference to this species by Poelt & Zwetko derived from a mis-identification, but in 2015 the species was recorded from Europe for the first time, from Madeira and the Portugese mainland (Silva ea).

literatuur:

references:

Alaei, De Backer, Nuytinck, Maes, Höfte & Heungens (2009a), Gäumann (1969a), Klenke & Scholler (2015a), Negrean & Anastasiu (2006a), Poelt & Zwetko (1997a, Silva, Carvalho, Nunes, Ramos & Talhinhas (2016a).

13/12/2016