Puccinia heucherae (Schweinitz) Dietel, 1891

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Heuchera

on Heuchera

gal: Geen waardwisseling, uitlsuitend telia. Teliosporen tweecellig, nauwelijks ingesnoerd, bruin, topcel apicaal met een hyaliene papil; steel afbrekend.

gall: No host plant alternation, only telia. Teliospsores two-celled, hardly constricted, brown, top cell apically with a hyaline papilla; pedicel deciduous.

waardplanten: Saxifragaceae, monofaag

hostplants: Saxifragaceae, monophagous

Heuchera.

opmerkingen: morfologisch niet te onderscheiden van P. saxifragae, met significante verschillen in de DNA-structuur.

notes: morphologically undistinguishable from P. saxifragae, buy with significant differences in the DNA structure.

literatuur:

references:

Henricot (2009a), Henricot, Denton & Lane (2006a), Klenke & Scholler (2015a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

11/01/2017