Puccinia hierochloina Klebahn, 1913

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op ? Thalictrum

on ? Thalictrum

gal: niet beschreven.

Zonder kennis van de waardwisseling zijn aecia op Thalictrum niet tot op de soort te determineren.

gall: not described.

Only if the hostplant alternation is known, a specific identification is possible for aecia on Thalictrum.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Rancunlaceae, monophagous

? Thalictrum alpinum.

Aecia-dragende planten zijn aangetroffen in de nabbijheid van door hierochloina aangetast gras.

Aecia-bearing plants have been found in the neighbourhood of grass infected by hierochloina.


op Hierochloe

on Hierochloe

gal: Uredinia bovemzijdig, zeer klein, zonder parqphysen; urediniosporen bruin, fijn-bestekeld, met 6-7 moeilijk zichtbare poren. Telia nog geen halve mm groot, zwartbruin, permanent door de epidermis bedekt; zonder paraphsen. Teiospoen tweecellig, knotsvormig, niet ingesnoerd; wand glad, alleen aan de top wat verdikt; steel zeer kort.

gall: uredinia epiphyllous, tiny, without paraphyses; urediniospores brown, spinulose with 6-7 very inconspicuous pores. Telia less than half a m, blackish brown, permanently covered by the epidermis; no paraphyses. Teliospores 2-celled, clavate, not constricted; wall smooth, apically somewhat thickened; pedicel very short.

uredinia, telia: Poaceae, monofaag

uredinia, telia: Poaceae, monophagous

Hierochloe australis, odorata.

synoniemen: Verscheidene auteurs beschouwen deze soort als conspecifiek met, of een variëteit van Puccinia recondita.

synonyms: Several authors take this species as conspecific with, or a variety of, Puccinia recondita.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Gäumnn (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

15/12/2016