Puccinia hordei-murini Buchwald, 1943

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Hordeum

on Hordeum

gal: geen waardwisseling bekend, alleen uredinia en telia. Uredinia bleek bruin, vooral bovenzijdig, < 0.5 mm; sporen 18-19 x 18-24 µm, met (8)10-12(14) kiemporen. Telia vooral onderzijdig, zwart, bedekt door de epidermis, nog kleiner dan de uredinia en slechts weinig sporen bevattend (± 15). Teliosporen onregelmatig van vorm, meest 2-celllig, maar ± 30% is eencellig; de steel is kort en blijvend.

gall: Host a;ternation not known, only uredinia and telia. Uredinia pale brown, mainly hypophyllous, < 05 mm; spores 18-19 x 18-24 µm, with (8)10-12(14) germination pores. Telia mainly hypophyllous, black, covered by the epidermis, even smaller than the uredinia, containing only ± 15 pores. Teliospores irregular in shape, most two-celled, but ± 30% is one-celled; pedicel short, persistent.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Hordeum bulbosum, jubatum, marinum, murinum & subsp leporinum, pusillum, secalinum.

synoniemen: vaak beschouwd als conspecifiek met P. hordei.

synonyms: often considered conspecific with P. hordei.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2011a).

15/12/2016