Puccinia imperatae (Magnus) Poirault 1913

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Imperata

on Imperata

Imperaata cylindrica, uit González Fragoso (1924a): doorsnede door een uredinium

Puccinia imperatae: uredinium (section)

Imperaata cylindrica, from González Fragoso (1924a): section through an uredinium

gal: geen waardwisseling, uredinia en telia. Uredinia beiderzijdig, bleekgeel, lang door de epidermis bedekt, daarna poederig, vaak doorschoten met buisvormige paraphysen. Urediniosporen 18-24 x 23-34 µm, met 4 equatoriale kiemporen; wand apicaal min of meer sterk verdikt. Telia meest in rijen, beiderzijdig, poederig, kastanjebruin. Teliosporen 2-cellig, bijna kogelrond tot elliptisch, 19-26 x 30-45 µm; steel 80-125 µm, persistent, hyalien tot gelig.

gall: no host alternation, uredinia and telia. Uredinia amphigenous, pale yellow, long covered by the epidermis, ultimately pulverulent, often containing tubular paraphyses. Urediniospores 18-24 x 23-34 µm with 4 equatorial germination pores; wall apically more or less thickened. Telia amphigenous, mostly in rows, pulverulent, chestnut brown. Teliospores 2-celled, almost globular to elliptic, 19-26 x 30-45 µm; pedicel 80-125 µm, persistent, hyaline to yellowish.

uredinia, telia: Poaceae, monofaag

uredinia, telia: Poaceae, monophagous

Imperata cylindrica.

literatuur:

references:

Baka & Rabei (2013a), Brandenburger (1985a: 844), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Savchenko, Heluta, Wasser & Nevo (2014d).

30/05/2017