Puccinia kreiselii Scholler, 1996

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Laserpitium

on Laserpitium

gal: Geen waardwisseling. Spermogonia and aecia niet bekend. Uredinia onderzijdig, oranje tot bruin, poederig; spooren deels bestekeld, met 2(3) equatoriale kiemeporen, elk bedekkt door een lage kleurloze papil. Tela onderzijdig, donkerbruin; sporen 2-cellig, wand met een netstructuurl kiempore van de onderste cel op of onder het midden; steel dfbreknd.

gall: No host plant alternation. Spermogonia and aecia not known. Uredinia hypophyllous, orange to brown, pulverulent; spores partly spinulose, with 2(3) equatorial germination pores, each one capped by a low, hyaline papilla. Telia hypopylous, dark brown; spores 2-celled,wall with a reticulate structure; germination pore of the lower cell on or below the middle; pedicel deciduous.

waardplanten: Apiaceae, mauw monofaag

hostplants: Apiaceae, narrowly monophagous

Laserpitium prutenicum.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a).

15/03/2017