Puccinia linosyridis-caricis Fischer, 1904

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Galatella

on Galatella

gal: spermogonia beiderzijdig, bolvormig. Aecia beiderzijdig op gele of bruine bladvlekken, vaak in dichte kringen rondom de spermogonia; ze zijn bekervormig met naar witte, buiten gebogen peridium-slippen; de sporenmassa is oranje.

gall: spermogonia amphigenous, globular. Aecia amphigenous on yellow or brownish leaf spots, often in dense circles around the spermogonia; they are cupulate with white, outwards curved peridium segments; the spore mass is orange.

spermogonia, aecia: Asteraceae, monofaag

spermogonia, aecia: Asteraceae, monophagous

Galatella linosyris.


op Carex

on Carex

gal: uredinia weinig talrijk; uredinionosporen 12-24 x 28-21 µm, met 2 poren in het bovenste deel. Telia bruinzwart onderzjdig, kussenvormig. Teliosporen slank, met een gladde wand die aan de top sterk verdikt is; de meeste zijn twee-cellig, maar eencellig sporen komen veel voor. Steel gelig, blijvend; de sporen vallen niet uit.

gall: uredinia not numerous; urediniospores 12-24 x 28-21 µm, with 2 pores above the equator. Telia blackish brown, hypophyllous, pulvinate. Teliospores slender, with a smooth wall, that apically is strongly thickened; most are two-celled, but unicellular spore are rather frequent. Pedicel yellowish, persistent; the spores do not fall off.

uredinia, telia: Cyperaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex caryophyllea, humilis.

synoniemen: Pucconia linosyridis-vernae Gäumann, 1939.

Veel auteurs, waaronder Termorshuizen & Swertz, en ook de Index Fungorum (2016), beschouwen linosyridis-caricis als conspecifiek met Puccinia dioicae, of als een varieteit daarvan.

synonyms: Pucconia linosyridis-vernae Gäumann, 1939.

Many authors, including Termorshuizen & Swertz, and also the Index Fungorum (2016) consider linosyridis-caricis conspecific with Puccinia dioicae, or a variety of it.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Ludwig (1974a), Maier, Wingfield, Mennicken & Wingfield (2007a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2012a, 2014a), Vanderweyen & Fraiture (2011a).

09/04/2017