Puccinia loliina Sydow & Sydow, 1921

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op ? Allium

op ? Allium

opmerkingen: apermognia en aecia zijn niet bekend, mogelijk op Alliun (Klenke & Scholler). Ook indien dit juist id zijn ze vrijwel zeker morfologisch niet met zekerheid te onderscheiden van andere soorten op dezelfde waardplant.

notes: spermogonia and aecia unknown, possibly on Allium (Klenke & Scholler). Even if this were the case, it is almost certain that morphologically they are not with certainty distinguishable from other species on the same host plant.


op Lolium

on Lolium

gal: uredinia bovenzijdig, geelbruin, zonder paraphysen. Urediniosporen kort-vaal met een fijn-bestekelde celwand; 8-10 onregelmatig verspreide poren. Telia onderzijdig, zwart, permanent door de epidermis bedekt. Teliosporen tweecellig,kegelvomig.

gall: uredinia epiphyllous, yellowish brown,, without paraphyses. Urediniospores short-oval, finely spinulose, 8-10 irregularly dispersed spores. Telia hypophyllous, black, permanently covered by the epidermis. Teliospores 2-celled, clavate.

uredinia, telia: Poaceae, monoofaag

uredinia, telia: Poaceae, monophagous

Lolium multiflorum, perenne, rigidum.

synoniemen: zowel Termorshuizen & Swertz als de Index Fungorum (2016) beschouwen loliina als een ongeldig synoniem van P. hordei.

synonyms: Both Termorshuizen & Swertz and the Index Fungorum (2016)consider loliina a junior synonym of P. hordei.

literatuur:

references:

Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

11/09/2016