Puccinia madritensis Maire, 1919

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Clematis

on Clematis

gal: Spermogonia honingkleurig, bovenzijdig. Aecia onderzijdig, bekervormig, oranjegeel; peridium wittig omgeslagen gewimderd; op verkleurde en soms vergalde plekken op de bladeren, bladstelen of sntengels.

Zonder kennis van de waardwisseling zijn aecia op Clematis niet tot op de soort te determineren.

gall: Spermogona honey-coloured epiphylloud. Aecia hypophyllous, cupulate; peridium whitish, recurved and frayed; oranege-yellow, on discoloured, eventually galled spots on the leaves, petioles and stems.

Only if the hostplant alternation is known, a specific identification is possible for aecia on Clematis.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Rancunlaceae, monophagous

Clematis cirrhosa, flammula, recta, vitalba .


op Bromus s.l.

on Bromus s.l.

gal: uredinia en telia nooit lange strepen vormend. Uredinia roestkleurig, tot 1 mm, lang door de epidemis bedekt; urediniosporen met 8 verspreide kiemporen; tussen de sporen staan enkele hyaliene, aan de top verdikte paraphysen. Telia beiderzijdig, ook op de stengel, zwart, door de epidermis bedekt; zw worden gecompartimenteerd door rijen bruine paraphysen. Teiospoen tweecellig, omgekeerd kegelvorig, ietwat ingesnoerd, aan de top afgevlakt; wand glad, alleen aan de top wat verdikt; steel kort, brown.

gall: uredinia and telia never forming long stripes. uredinia rust coloured,op to 1 mm, long covered by the epidermis; urediniospores with 8 dispersed germination pores; between the spores some hyaline, apically thickened paraphyses. Telia amphigenous, also on the stem, black, covered by the epidermis; they are compartimentalised by rows of brow paraphyses. Teliospores 2-celled, ob-clavate, somewhat constricted, flattened at the tip; wall smooth, apically somewhat thickened; pedicel short, brown.

uredinia, telia: Poaceae, nauw oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligophagous

Anisantha fasciculata, madritensis, rigida, rubens, sterilis, tectorum; Bromus alopecurus, brachystachys, hordeaceus, intermedius, lanceolatus, scoparius.

synoniemen: sommige auteurs, waaronder Termorshuizen & Swertz, beschouwen deze soort als identiek aan P. recondita.

synonyms: some authours, including Termorshuizen & Swertz, consider this species conspecific with P. recondita.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Llorens i Villagrasa (1984a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Unamuno (1942a).

16/05/2017