Puccinia majoricensis Maire, 1905

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Teucrium

on Teucrium

gal: Aantasting systemisch, planten komen niet in bloei, groeien slecht uit. Geen waardwisseling, uitsluitend telia. Telia onderzijdig op de stengel en bladstelen, verspreid of in groepjes, donkerbruin. Teliosporen tweesporig, glad, geelbruin, langgerekt-elliptisch, 35-61 µm lang, nauwelijks ingesnoerd, kiempore van de bovenste cel in de top, celwand in de top sterk verdikt; steel tot 100 µm, blijvend, dik, lichtgeel tot hyalien.

gall: Infection systemic, plants do not flower, develop baldy. No host alternation, only telia. Telia hypophyllous on stem and petioles, ≤ 1 mm diam, scattered or in groups, dark brown. Teliospores two-spored, yellowish brown, smooth, elliptic, 35-61 µm long, hardly constricted, pore of upper cell apical, wall apically strongly thickened, pedicel up to 100 μ, thick, persistent, pale yellow or hyaline.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Teucrium capitatum.

Door Kabaktepe & Bahcecioglu vermeld van T. chamaedrys. Zij maken echter geen gewag van de volgens Gäumann zo kenmerkende groeistoringen.

Recorded from T. chamaedrys by Kabaktepe & Bahcecioglu. However, they do not mention the disturbed growth that is considered characteristic by Gäumann.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 545), Gäumann (1959a), Kabaktepe & Bahcecioglu (2012a).

02/01/2017