Puccinia marquesii Rolland, 1904

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Hypochaeris

on Hypochaeris

Hypochaeris achyrophorus, uit González Fragoso (1924a): urediniosporen en teliosporen

Puccinia marquesii: spores

Hypochaeris achyrophorus, from González Fragoso (1924a): urediniospores and teliospores

gal: Geen waardwisseling; aecia ontbreken. Uredinia en telia kastanjebruin tot zwartbruin; een deel van de sori met met een mix van urediniosporen als teliosporen; geen bladvlekken. Urediniosporen fijn-bestekeld, 18-31 x 21-33 µm met 2 equatoriale kiemporen. Teliosporen 18-30 x 25-42 µm, elliptisch, twee-cellig, fijn-wrattig tot glad; steel hyalien, tot 80 µm.

gall: No host plant alternation; aecia are missing. Uredinia and telia chestnut brown to blackish brown; part of the sori with a mix of urediniospores and teliospores; no leaf spots. Urediniospores 18-31 x 21-33 µm, spinulose, with 2 equatorial germination pores. Teliosppores 18-30 x 25-42 µm, elliptic, 2-celled, verruculose to smooth; pedicel hyaline, up to 80 µm.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Hypochaeris achyrophorus.

Volgens Klenke & Scholler echter ook H. glabra!

However, according to Klenke & Scholler also H. glabra!

synoniemen: wordt wel opgevat als een variëteit van P. hieracii.

synonyms: sometimes taken as a variety of P. hieracii.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 634), Buhr (1964a), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a).

17/04/2017