Puccinia paulii Poelt, 1961

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Arabis

on Arabis

gal: geen waardwisseling, uitsluitend telia, alleen in de bloeiwijze, vooral op de hauwen. Ze zijn roodbruin, kussenvormig. De sporen zijn bruin, tweecellig met een duidelijke insnoering, de wand is gelijkmatig van dikte, wrattig. De steel is teer, afvallend. In tegenstelling tot bij Puccinia thlaspeos wordt de waardplant door de aantasting niet misvormd.

gall: no host plant alternation, only telia, exclusively in the inflorescence, especially on the siliquae. They are reddish brown, pulvinate. The spores are brown, two-celled with a clear constriction, the wall is homogenous in thickness, verrucose. The pedicel is thin, deciduous. Contrary to Puccinia thlaspeos, the host plant does not become disfigured as a result of the infection.

waardplanten: Brassicaceae, nauw monofaag

hostplants: Brassicaceae, narrowly monophagous

Arabis pumila.

literatuur:

references:

Poelt (1961a), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Mayor (1971a), Schmid-Heckel (1985a).

07/10/2016