Puccinia permixta Sydow & Sydow, 1912

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Allium

op Allium

gal: spermogonia beiderzijdig, oranje, vaak tussen de aecia te vinden. Aecia onderzijdig, bekervormig met een wit peridium en een oranje sporenmassa.

gall: spermogonia amphigenous, orange, often visible between the aecia. Aecia hypophyllous, cup-shaped, with a white peridium and an orange mass of spores.

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae monofaag

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae monophagous

Allium ampeloprasum, angulosum, cepa, decipiens, moschatum, rotundum, sativum, schoenoprasum, sphaerocephalon.

opmerkingen: morfologisch niet met zekerheid te onderscheiden van andere soorten op dezelfde waardplant.

notes: morphologically not with certainty distinguishable from other species on the same host plant.


op Cleistogenes

on Cleistogenes

gal: uredinia geelbruin, vooral onderzijdig; sporen gelig met 8-10 onduidelijke poren. Telia zwartbruin, kussenvormig; teliospsoren 2-cellig, 24-27 x 36-43 µm.

gall: uredinia yellowish brown, mainly hypophyllous; spores yellowish, with 8-10 inconspicuous germination pores. Telia blackish brown, pulvinate; teliospores 2-celled, 24-27 x 36-43 µm.

uredinia, telia: Poaceae, monoofaag

uredinia, telia: Poaceae, monophagous

Cleistogenes serotina, squarrosa.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

22/11/2016