Puccinia persistens Plowright, 1889

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Thalictrum

on Thalictrum

gal: spermogonia bovezijdig.Aecia oranjegeel, onderzijdig, ook op de bladstelen, bekervormig; aangetaste plekken zijn wat verdikt en van boven bruin.

gall: spermogonia epiphyllous.Aecia orange-yellow, hypophyllous, also on the petioles, cupulate. Infected spots are somewhat thickened and brown above.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, nauw monofaag

spermogonia, aecia: Rancunlaceae, narrowly monophagous

Thalictrum aquilegiifolium, flavum, lucidum, minus, simplex.


op Elytrigia

on Elytrigia

gal: Uredinia oranje-bruin, bovenzijdig, klein, zonder paraphysen; urediniosporen bruin, fijn-bestekeld. Telia nog geen halve mm groot, zwartbruin, onderzijdig, lang door de epidermis bedekt; het telium wordt door rijen bruine paraphysen gecompartimenteerd. Teiospoen tweecellig, knotsvormig, niet ingesnoerd; wand glad, aan de top en basis verdikt; steel zeer kort.

gall: uredinia orange brown, epiphyllous, small, without paraphyses; urediniospores brown, spinulose. Telia less than half a mm, blackish brown, hypophyllous, long covered by the epidermis; the telium is divided into compartments by rows of paraphyses paraphyses. Teliospores 2-celled, clavate, not constricted; wall smooth, apically and basally somewhat thickened; pedicel very short.

uredinia, telia: Poaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly monophagous

Elytrigia repens.

synoniemen: de hier gegeven omschrijving van de soort volgt Klenke & Scholler. Verscheidene auteurs daarenten beschouwen deze soort als conspecifiek met, of een variëteit van Puccinia recondita. Anderzijds wordt persistens door velen bezien als een complex van (onder-)soorten en variëteiten, met een breder spectrum aan waardplanten dan hier aangegeven.

synonyms: dhe delimitation of the species presented here follows Klenke & Scholler. Contarriwise, several authors take this species as conspecific with, or a variety of, Puccinia recondita. At the other hand, persistens is treated often as a complex of (sub-) species and varieties, with a wider host plant spectre then is indicated above.

literatuur

references

Blumer (1946a), Brandenburger (1972a, 1985a), Buhr (1964a, 1965a), Gäumnn (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

09/04/2017