Puccinia ptarmicae-caricis Zwetko, 1993

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Achillea

on Achillea

gal: Aecia bekervormig, vooral onderzijdig, op donkerrode bladvlekken; inhoud geel.

gall: Aecia cupulate, mainly hypohyllous on dark-red leaf spots; spore mass yellow.

spermogonia, aecia: Asteraceae, nauw monofaag

spermogonia, aecia: Asteraceae, narrowly monophagous

Achillea ptarmica.


op Carex

on Carex

gal: urediniosporen met 2 boven de equator gelegen kiemporen die niet door een papil bedekt zijn. Bestekeling duidelijk, maar rondom de kiemporen een onbestekdelde zone. Telia kussvormig; teliosporen 2-cellig op een even lange steel; pore van de bovenste cel precies apicaal.

gall: urediniospores with 2, supra-equatorial germination pores, not covered by a papilla. Spinulation strong, except for a smooth zone around the pores. Telia pulvinate; teliospores 2-celled on a pedicel of equal length; pore of the top cell exactly apical.

uredinia, telia: Cyperaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex disticha.

opmerkingen: Termorshuizen & Swertz beschouwen deze soort als conspecifiek met P. doicae.

notes: >Termorshuizen & Swertz consider this species conspecific with P. doicae.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

07/11/2016