Puccinia purpurea Cooke, 1876

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Oxalis

on Oxalis

gal: Niet beschreven.

gall: Not described.

spermogonia, aecia: Oxalidaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Oxalidaceae, monophagous

Oxalis corniculata.


op Poaceae, Panicoideae

on Poaceae, Panicoideae

gal: ureddinia en telia vooral onderzijdig op intens donkerrode plekken. Uredinia bruin, tussen de sporen knotsvormige parafysen; de sporen zijn bruin, vaak met een bleke equator. Telia zwart, sporen twee-cellig, bruin, op een bijna kleurloze steel van tot 120 µm.

gall: uredinia and telia mainly hypophyllous, on intensely purple spots. Uredinia brown, between the spores clavate paraphyses; the spores are brown, often with a paler equator. Telia black, spores two-celled, brown, on an almost hyaline pedicel of up to 120 µm.

uredinia, telia: Poaceae, nauw oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligophagous

Chrysopogon verticillatus; Sorghum bicolor, drummondii, halepense, virgatum; Zea mays.

opmerkingen: Het voorkomen van spermogonia en aecia wordt niet genoemd door Termorshuizen & Swertz, misschien omdat die fasen niet beschreven zijn, of omdat in Europa de waardwisseling niet obligaat is.

notes: The occurrence of spermogonia and aecia is not mentioned by Termorshuizen & Swertz, perhaps because these fases are undescribed, or because in Europe the host plant alternation is not obligatory.

inquilinen: de uredinia worden geparasiteerd door Eudarluca caricis.

inquilines: the uredinia ara parasitised by Eudarluca caricis.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), Gjaerum (1970a, 1982a, 1987a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Savchenko, Heluta, Wasser & Nevo (2014d), Spooner & Butterfill (1999a), Termorshuizen & Swertz (2011a)

30/05/2017