Puccinia romagnoliana Maire & Saccardo, 1903

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Cyperus

on Cyperus

gal: geen waardwisseling. Uredinia en telia beiderzijdig, subepidermaal, vaak samenvloeiend tot groepen van soms 3 cm, lichtbruin. De telia verschillen van de aecia doordat de sporen 2-cellig zijn, en door het bezit van dikke bundels verticale paraphysen.

gall: no host alternation. Uredinia and telia amphigenous, subepidermal, often coalescing to groups of up to 3 cm, light brown. Telia differ from the uredinia by having 2-celled spores and by the presence of thick bundles of vertical paraphyses.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Cyperus longus, rotundus.

literatuur:

references:

Gäumann (1959a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

28/05/2013