Puccinia romagnoliana Maire & Saccardo, 1903

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Cyperus

on Cyperus

Cyperus longus, uit González Fragoso (1924a): doorsnede door drie telia, ingebed in het bladweefsel

Puccinia romagnoliana: three telia

Cyperus longus, from González Fragoso (1924a): section through three telia, embedded in the leaf tissue

gal: geen waardwisseling. Uredinia en telia beiderzijdig, subepidermaal, diep in het blad ingezonden, vaak samenvloeiend tot groepen van soms 3 cm, lichtbruin. De telia verschillen van de aecia doordat de sporen 2-cellig zijn, en door het bezit van dikke bundels verticale, slanke paraphysen.

gall: no host alternation. Uredinia and telia amphigenous, subepidermal, deeply sunken into the leaf tissue, often coalescing to groups of up to 3 cm, light brown. Telia differ from the uredinia by having 2-celled spores and by the presence of thick bundles of vertical narrow paraphyses.

waardplanten: Cyperaceae, monofaag

hostplants: Cyperaceae, monophagous

Cyperus longus, rotundus.

literatuur:

references:

Gäumann (1959a), González Fragoso (1922a, 1924a), Savchenko, Heluta, Wasser & Nevo (2014d) Israel, Termorshuizen & Swertz (2011a).

30/05/2017