Puccinia sardonensis Gäumann, 1945

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Callianthemum

on Callianthemum

gal: spermogonia bovenzijdig. Aecia onderzijdig, oranje, bekervormig met teruggeslagen peridium-slippen, in dichte groepen op hoofdnerf, bladsteel en stengel, op verkleurde, ietwat verdikte vleken.

gall: spermogonia epiphyllous. Aecia hypophyllous, orange, cupulate with recurved peridium segments, in dense groups on the midrib, petiole and stem on discoloured, somewhat swollen spots.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, polyfaag

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, polyphagous

Callianthemum angustifolium, coriandrifolium.


op Anthoxanthum, Helictochloa

on Anthoxanthum, Helictochloa

gal: uredinia oranje, beiderzijdig tot 1 mm lang, op verkleurde plekken; geen paraphysen. Urediniosporen met 5-7 verspreide kiemporen. Tussen de sporen staan vrijwel kleurloze paraphysen die bovenaan een duidelijk knopje hebben. Telia beiderzijdig, zwartbruin, vaak tot korsten samenvloeiend, lang door de epidermis bedekt, door rijtjes paraphysen gecompartimenteerd. Teliopsporen omgekeerd kegelvormig, 2-cellig; de wand is glad, dun, maar verdikt aan de afgeplatte top. Steel zeer kort.

gall: uredinia orange, amphigenous. up to 1 mm long, on discoloured spots; no paraphyses. Urediniospores with 5-7 distributed germination pores. Between the spores almost colourless distinctly capitate paraphyses. Telia amphigenous, blackish brown, often fusing into black crusts, long covered by the epidermis, divided into compartments by rows of paraphyses. Teliospores inverted cone-shaped, 2-celled; the wall is smooth, thin except in the flattened tip. Pedicel very short.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Anthoxanthum alpinum; Helictochloa versicolor.

synoniemen: verscheidene auteurs en ook de Index Fungorum (2016), beschouwen deze soort als conspecifiek met P. recondita.

synonyms: several authors and also the Index Fungorum (2016), consider this species conspecific with P. recondita.

opmerkingen: soort van het hooggebergte.

notes: high-alpine species.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985), Gäumann (1959a), Hafellner (1980a), Klenke & Scholler (2015a).

14/12/2016