Puccinia schoeleriana Plowright & Magnus, 1885

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Senecio s.l.

on Senecio s.l.

gal: spermogonia honingkleurig, in dichte groepen. Aecia onderzijdig, in dichte kringen rondom de spermogonia; ze zijn bekervormig met naar witte, buiten gebogen peridium-slippen. Plaatselijk is het blad min of meer opgezwollen en geel of roodachtig verkleurd, ook aan de bovenzijde.

gall: spermogonia honey-coloured, in dense groups. Aecia hypophyllous in dense circles around the spermogonia; they are cupulate with white, outwards curved peridium segments. Locally the leaf is more or less swollen and coloured yellow or reddish, also at the upperside.

spermogonia, aecia: Asteraceae, nauw oligofaag

spermogonia, aecia: Asteraceae, narrowly oligophagous

Jacobaea vulgaris; Senecio viscosus, vulgaris.


op Carex

on Carex

gal: uredinia onderzijdig, bruin; uredinionosporen 18-24 x 25-30 µm, met 2-3 poren in het bovenste deel. Telia bruinzwart onderzjdig, spoedig naakt. Teliosporen tweecellig, slank, met een gladde wand die aan de top sterk verdikt is. Steel lang, blijvend.

gall: uredinia hypophyllous, brown; urediniospores 18-24 x 25-30 µm, with 2-3 pores above the equator. Telia blackish brown, hypophyllous, soon naked. Teliospores two-celled, slender, with a smooth wall, that apically is strongly thickened. Pedicel long, persistent.

uredinia, telia: Cyperaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex arenaria, colchica.

synoniemen: Puccinia ligericae Sydow, 1892.

Veel auteurs, waaronder Termorshuizen & Swertz, en ook de Index Fungorum (2016), beschouwen schoeleriana als identiek aan Puccinia dioicae, of als een varieteit daarvan.

synonyms: Puccinia ligericae Sydow, 1892.

Many authors, including Termorshuizen & Swertz, and also the Index Fungorum (2016) consider schoeleriana conspecific with Puccinia dioicae, or a variety of it.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Buhr (1965a), Gäumann (1959a), Henderson (2004a), Klenke & Scholler (2015a), Roskam (2009a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2011a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

11/01/2017