Puccinia silvatica Schröter, 1879

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Asteraceae

on Asteraceae

gal: spermogonia honingkleurig, in dichte groepen. Aecia onderzijdig, in dichte kringen rondom de spermogonia; ze zijn bekervormig met naar witte, buiten gebogen peridium-slippen. Plaatselijk is het blad min of meer opgezwollen en geel of roodachtig verkleurd, ook aan de bovenzijde.

gall: spermogonia honey-coloured, in dense groups. Aecia hypophyllous in dense circles around the spermohonia; they are cupulate with white, outwards curved peridium segments. Locally the leaf is more or less swollen and coloured yellow or reddish, also at the upperside.

spermogonia, aecia: Asteraceae, oligofaag

spermogonia, aecia: Asteraceae, oligophagous

Arctium lappa, nemorosum; Senecio nemorensis; Taraxacum officinale.

Incidenteel ook Crepis biennis, Doronicum austriacum.

Occasionally also Crepis biennis, Doronicum austriacum.


op Carex

on Carex

Carex leporina, uit González Fragoso (1924a): teliosporen en een urediniospore

Puccinia silvatica: urediniospore, teliospores

Carex leporina, from González Fragoso (1924a): teliosporen and an urediniospore

gal: uredinia onderzijdig, helder roestkleurig, op gele bladvlekken; uredionosporen met twee poren in het bovenste deel. Telia bruinzwart onderzjdig, kussenvormig lang door de epidermis bedekt. Teliosporen tweecellig, slank, met een gladde, dunne wand die alleen aan de top duidelijk verdikt is. Steel kort, blijvend.

gall: uredinia hypophyllous, bright rust-coloured, on yellow leaf spots; urediniospores with two pores above the equator. Telia blackish brown, hypophyllous, pulvinate, long covered by the epidermis. Teliospores two-celled, slender, with a smooth, thin wall, that apically is clearly thickened. Pedicel short, persistent.

uredinia, telia: Cyperaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex arenaria, brizoides, flacca, leporina, pallescens, panicea, paniculata, praecox, repens, stenophylla.

Losa Quintana voeg toe: Carex oederi Retz., volgens ThePlantList een synoniem van C. pilulifera.

Losa Quintana added: Carex oederi Retz., according to ThePlantList a synonym of C. pilulifera.

synoniemen: veel auteurs, waaronder Termorshuizen & Swertz, en ook de Index Fungorum (2016), beschouwen deze soort als identiek aan Puccinia dioicae, of als een varieteit daarvan.

synonyms: many authors, including Termorshuizen & Swertz, and also the Index Fungorum (2016) consider this species conspecific with Puccinia dioicae, or a variety of it.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b, 1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Doppelbaur & Doppelbaur (1968a, 1973a), Gäumnn (1959a), Gjaerum (1982a), González Fragoso (1924a), Hafellner (1980a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Kummer (2012a), Losa Quintana (1972a), Maier, Wingfield, Mennicken & Wingfield (2007a), Poelt & Zwetko (1997a), Roskam (2009a), Scheuer & Bechter (2012a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2011a).

26/04/2017