Puccinia thalictri-koeleriae Gäumann, 1936

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Thalictrum

on Thalictrum

gal: spermogonia bovezijdig.Aecia oranjegeel, in losse groepen onderzijdig, ook op de bladstelen, bekervormig; aangetaste plekken zijn wat verdikt en van boven bruin. Aeciosporen ± kogelrod.

gall: spermogonia epiphyllous.Aecia orange-yellow, in loose groups, hypophyllous, also on the petioles, cupulate. Infected spots are somewhat thickened and brown above. Aeciospores ± globular.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, nauw monofaag

spermogonia, aecia: Rancunlaceae, narrowly monophagous

Thalictrum foetidum


op Koeleria

on Koeleria

gal: Uredinia helder oranje, bovemzijdig, klein, zonder parqphysen; urediniosporen 21-24 x 23-26 µm, bruin, fijn-bestekeld, ± 5-6 kiemporen. Telia zwart, lang door de epidermis bedekt; bruine paraphysen aanwezig. Teiospoen tweecellig, knotsvormig, niet ingesnoerd; wand glad, alleen aan de vlakke top wat verdikt; steel kort.

gall: uredinia bright orange, epiphyllous, small, without paraphyses; urediniospores 21-24 x 23-26 µm, brown, spinulose, ± 5-6 germination pores. Telia black, long covered by the epidermis; brown paraphyses preent. Teliospores 2-celled, clavate, not constricted; wall smooth, at the flattened tip somewhat thickened; pedicel short.

uredinia, telia: Poaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly monophagous

Koeleria macrantha.

synoniemen: de hier gegeven omschrijving van de soort volgt Klenke & Scholler. Verscheidene auteurs daarenten beschouwen deze soort als conspecifiek met, of een variëteit van Puccinia recondita.

synonyms: dhe delimitation of the species presented here follows Klenke & Scholler. Contarriwise, several authors take this species as conspecific with, or a variety of, Puccinia recondita.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Buhr (1964a, 1965a), Gäumnn (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

08/11/2016