Puccinia tirolensis Zwetko, 1993

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Carex

on Carex

gal: Geen waardwisseling, alleen uredinia en telia, beide onderzijdig. Uredinia roestbruin, op gele vlekken. Urediniosporen 22-28 x 24-33 µm, fijn bestekeld, met 2(3) poren die boven de equator liggen. omgeven zijn door een zone waar de bestekeling ontbreekt en niet bedekt zijn met een papil. Telia zwart, breed-ovaal, hoog kussenvormig; teliosporen twee-cellig, 16-23 x 36-63 µm.

gall: No host alternation, only uredinia and telia, both hypophyllous. Uredinia rust-coloured, on yellowed spots. Urediniosspores 22-28 x 24-33 µm, spinulose, with 2(3) supra-equatorial pores, surrounded by a smooth zone and not capped by a papilla. Telia black, wide-oval, high-pulvinate; teliospores 2-celled, 16-23 x 36-63 µm.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex digitata, ornithopoda & subsp. ornithopodioides.

opmerkingen: onderdeel van de soortengroep rond Puccinia dioicae.

notes: member of the species gtoup around Puccinia dioicae.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a).

10/11/2016