Puccinia triseti Eriksson, 1899

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Sedum

on Sedum

gal: aecia oranje, verspreid over de hele plant op violette bladvlekken, 0.3-0.5 mm, diep in het plantenweefsel ingezonken en zich openend met een pore. Aangetaste planten zijn niet opvallend misvormd.

gall: aecia orange, dispersed all over the plant on violet leaf spots, 0.3-0.5 mm, deeply sunken in the host tissue, opeming by a pore. Infected plants are not conspicupusly malformed.

spermogonia, aecia: Crassulaceae, nauw monofaag

spermogonia, aecia: Crassulaceae, narrowly monophagous

Sedum rupestre, sediforme.


op Rostraria, Trisetaria, Trisetum

on Rostraria, Trisetaria, Trisetum

gal: uredinia <0.5 mm, roestbruin, verspreid, vooral op de bovenzijde van het blad, zonder paraphysen; sporen 15-23 x 16-29 µm, met 7-9 verspreide kiemporen. Telia zelden gevormd, 0.25 mm, zwartbruin, vooral onderzijdig, door de epidermis bedekt, met enkele bruine paraphysen. Teliospoem 2-cellig, kegelvormig; wand glad, dun maar apicaal verdikt; steel zeer kort.

gall: uredinia < 0.5 mm, rust brown, dispersed, mainly epiphyllous, without paraphyses; spores 15-23 x 16-29 µm, with 7-9 dispersed germination pores. Telia rarely formed, 0.25 mm, blackish brown, mainly hypophyllous, covered by the epidermis, here and there a brown paraphyse. Teliospores 2-celled, clavate, wall smooth, thin but apically thickened; pedicel very short.

uredinia, telia: Poaceae, nauw oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligophagous

Rostraria cristata; Trisetaria loeflingiana, ovata, panicea; Trisetum alpestre, barcinoense, flavescens, spicatum.

synoniemen: veel auteurs, waaronder Termorshuizen & Swertz, en ook de Index Fungorum (2016), beschouwen deze soort als identiek aan Puccinia hordei.

synonyms: many authors, including Termorshuizen & Swertz, and also the Index Fungorum (2016), consider this species conspecific with Puccinia hordei.

literatuur

references

Brandenburger (1985a: 213, 819), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Gäumnn (1959a), González Fragoso (1924a), Jage, Kruse, Kummer, Caspari, Regin & Schmitt (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Losa España (1942a), Termorshuizen & Swerrtz (2011a).

11/04/2017