Puccinia triticina Eriksson, 1899

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Thalictrum

on Thalictrum

gal: spermogonia honingkleurig, bovenzijdig, op tot 1.5 cm grote, verkleurde, ietwat vergalde plekken. Aecia op de onderzijde daarvan, bekervormig; periodium bleekgeel.

Spermogomia / aecia op Thalictrum kunnen behoren tot verscheidene soorten, die zonder kennis van de waardwisseling niet ander te determineren zijn.

gall: spermoginia honey-coloured, epiphyllous, on up to 1.5 cm large, discoloured, light;y galled patches. Aecia on their undersides, cupulate, peridium pale yellowish.

Spermogomia / aecia on Thalictrum may belong to several species, that can only be identified when the hostplat alternation is known.

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Ranunculaceae, monophagous

Thalictrum aquilegiifolium, flavum, lucidum, minus, simplex.


op Aegilops, Triticum

on Aegilops, Triticum

gal: Urediia bovenzijdig ca 1 mm lang, ook op de halmen en bladscheden, oranjebruin, soms zeer talrijk over het hele blad; urediniosporen met 8-10 poren; wand bruin. Telia zwartbruin, onderzijdig; ze blijven permanent bedekt door de epidermis; ze zijn door rijtjes bruine paraphysen gecompartimenteerd. Teliosporen twweecellig, lang-kegelvormig, nauwelijk ingesnoerd; de wand is glad en wordt naar boven toe wat dikker; de steel is kort..

gall: Uredinia ± 1 mm long, epiphyllous, also on the stems and leaf sheaths, orange-brown, may be very numerous over the entire leaf; urediniospores with 8-10 pores; wall brown. Telia blackish brown, hypophyllous; the remain permanently covered by the epidermis and are divided into compartments by rows of brown paraphyses. Teliospores 2-celled, long-clavate, hardly constricted; the wall is smooth and becomes somewhat thicker apically; pedicel short.

uredinia, telia: Poaceae, oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, ologophagous

Aegilops caudata, columnaris, crassa, cylindrica, ovata, peregrina, speltoides, triuncialis, ventricosa; x Triticosecale blaringheimii; Triticum aestivunm & subsp. spelta.

synoniemen: veel auteurs zien triticina als conspecifiek met, of een variëteit van, P. recondita.

synonyms: many authors take triticina as conspecific with, or a variety of, P. recondita.

opmerkingen: belangrijke plaag in de graanbouw; de bestrijding bestaat vooralin het kweken van resistente tarwerassen.

notes: important cereal crop; control consists mainly in the development of resistant wheat strains.

literatuur:

references:

Bolton, Kolmer & Garvin (2008a), Brandenburger (1985a), Buhr (1954a, 1965a), Dupias (1952a), Gäumann (1959a), Klenke & Schioller (2015a), Kolmer (2013a), Liu & Hamilton (2010a, 2013a), Liu, Szabob, Hambleton, Anikster & Kolmer (2013a), Marsalis & Goldberg (2016a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Vanderweyen & Fraiture (2011a).

18/03/2017