Puccinia trollii Karsten, 1866

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Trollius

on Trollius

gal: geen waardwisseling, alleen telia. Deze zijn donkerbuin, vaak omgeven door een wittige zone; ze zitten aan de onderzijde van het blad en op de bladstelen en vooral daar treedt een sterke misvorming op. Teliosporen 2-cellig, ± elliptisch met een duidelijke insnoering; de wand is glad, de topcel heeft apicaal een sterke papil; steel kort, hyalien, afbrekend.

gall: not host plant alternation, only telia. They are dark brown, often surrounded by a whitish zone, hypophyllous, also on the petioles and especially there creating strong malformations. Teliospores 2-celled, ± elliptic with a clear constriction; the wall is smooth, apical cell with a pronounced papilla; pedicel short, hyaline, deciduous.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Trollius altissimus, europaeus.

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Brandenburger (1985), Gäumann (1959a), González Fragoso (1924a), Klenke & Scholler (2015a), Müller (2006a).

27/05/2017