Puccinia vesiculosa Schlechtendal, 1820

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Anemone

on Anemone

gal: Geen waardwisseling, alleen telia. Telia beiderzijdig, op vergeelde bladvlekken, klein maar tot enkele mm grote groepen verenigd, aanvankelijk door de epidermis bedekt, later openbarstend en dan zwartbruin en poederig; geen paraphysen. Teliosporen ovaal, tweecellig; wand glad, uniform van dikte; steel hyalien, kort, afbrekend.

gall: No host plant alternation, only telia. Telia amphigenous, on yellowed leaf spots, small but confluent to several mm large groups, initially covered by the epidermis, eventually rupturing and then blackish brown and pulverulent; no paraphyses. Teliospores oval, two-celled; wall smooth, uniform in thickness; pedicel hyaline, short, deciduous.

waardplanten: Ranunculaceae, nauw monofaag

hostplants: Ranunculceae, narrowly monophagous

Anemone narcissiflora.

synoniemen: Puccinia scheliana von Thümen, 1880.

synonyms: Puccinia scheliana von Thümen, 1880.

opmerkingen: de zwartbruine groepen poederige telia doen gemakkelijk het beeld oproepen van Urocystis anemones.

notes: the blackish brown powdery groups of telia may easily lead to confusion with Urocystis anemones.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a), Poelt & Zwetko (1997a).

18/03/2017