Puccinia vulpiana Guyot, 1947

Fungi, Basidiomycota. Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Allium

op Allium

gal: niet beschreven, waarschijnlijk morfologisch niet met zekerheid te onderscheiden van andere soorten op dezelfde waardplant.

gall: not described, probably morphologically not with certainty distinguishable from other species on the same host plant..

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae nauw monofaag

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae narrowly monophagous

Allium flavum, schoenoprasum.


op Vulpia

on Vulpia

gal: uredinia kaneelkleurig, niet in rijen, zonder paraphysen; uredioniosporen met 5-7 poren. Telia op de bladeren en halmen, zwart, lang door de epidermis bedekt, nooit in lijnen. Teliosporen tweecellig, zwak ingesnoerd, wand glad, vrij dun maar aan de top wat verdikt; steel kort, geelbruin.

gall: uredinia cinnamon coloured, not in rows, without paraphyses; urediniospores with 5-7 pores. Telia on leaves and stems, black, long covered by the epidermis, never in stripes. Teliospores 2-celled, sommewhat constricted; wall smooth, rather thin except apically at the tip; pedicel short yellowish brown.

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligofaag

uredinia, telia: Poaceae, narrowly oligophagous

Vulpia bromoides, ciliata, geniculata, myuros, sicula

synoniemen: P. vulpiana wordt door de Index Fungorum (2016) beschouwd als een ongeldig synoniem van P. hordei.

synonyms: P. vulpiana is considered a junior synonym of P. hordei by the Index Fungorum (2016).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a\: 777), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

05/01/2017