Pustula helianthicola Rost & Thines, 2011

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Albuginales

op Helianthus

on Helianthus

Helianthus annuus © Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org

Pustula helianthicola on Helianthus annuus

Helianthus annuus © Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org

zelfde blad, onderzijde

Pustula helianthicola on Helianthus annuus

same leaf, underside

gal: onderzijdige doffe witte vlekken, wratten, soms zelfs korsten, grotendeels bestaande uit conidien-massa. Ingebed in het plantenweefsel, vaak nabij vaatbundels, liggen ± lichtbruine oosporen, waarvan de wand een onregelmatige netstructuur vertoont.

gall: hypohpyllous dull white spots, pustules, even crusts, largely consisting of a mass of conidia. Embedded in the plant tissue, often near vascular bundles, lie ± light brown oospores, of which the walls exhibit an irregular reticulate structure.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monofaag

Helianthus annuus.

synoniemen: Tot voor kort werd aangenomen dat Pustula tragopogonis parasiteerde op een groot aantal Asteraceae-geslachten, waaronder zonnebloem. Rost & Thines vonden dat in ieder geval de Pustula op Helianthus tot een aparte soort behoort, en ze sluiten niet uit dat nog meer soorten van tragopogonis zullen moeten worden afgesplitst.

synonyms: Untill recently it was assumed that Pustula tragopogonis was parasitising on a large number of Asteraceae genera, sunflower included. Rost & Thines found that at least the Pustula on Helianthus is a separate species, and they do not exclude the possibility that more species will have to be split off from tragopogonis.

opmerkingen: schadelijke soort in de zonnebloem-olie cultuur.

notes: A pest species in the sunflower-oil industry.

literatuur:

references:

Beenken & Senn-Irlet (2016a), Klenke & Scholler (2015a), Lava, Heller & Spring (2013a), Rost & Thines (2011a), Thines, Zipper & Spring (2006a).

11/12/2016