Scirrhia rimosa (Albertini & Schweinitz) Fuckel, 1870

Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales

op Phragmites

on Phragmites

Phragmites australis, Bergen NH, Uilenvanger: de stromata die door de epidermis breken doen sterk denken aan roest-telia

Scirrhia rimosa: hypophyllous stroma on Phragmites australis

Phragmites australis, Bergen NH, Uilenvanger: the stromata that erupt through the epidermis have a strong resemblance with rust telia

een enkel stroma

Scirrhia rimosa: hypophyllous stroma on Phragmites australis

a single stroma

het stroma bestaat uit dicht opeengepakte conidiophoren

Scirrhia rimosa: conidiophores

the stroma consists of densely packed conidiphores

conidium

Scirrhia rimosa: conidiospore

conidium

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Phragmites australis.

synoniemen: Hadrotrichum phragmitis Fuckel, 1865.

synonyms: Hadrotrichum phragmitis Fuckel, 1865.

opmerkingen: De beschrijving van de conidia bij Ellis & Ellis verschilt sterk van de tekst en afbeelding bij Brandenburger. Bovendien schrijven zij dat de schimmel voorkomt op dode bladscheden; het afgebeelde materiaal was aan de onderzijde van een levend blad.

notes: The description of the conidia by Ellis & Ellis strongly differs from the text and illustration by Brandenburger. Moreover, they write that the fungus occurs on dead leaf sheaths; the material illustrated here was on the underside of living leaves.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Ellis & Ellis (1997a), Klenke & Scholler (2015a).

26/12/2016