Sclerophthora macrospora (Saccardo) Thirumalachar, Shaw & Narasimhan, 1953

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporales

op grassen

on grasses

Zea mays, USA © Paul Bachi, University of Kentucky Research and Education Center, Bugwood.org

Sclerophthora macrospora on Zea mays

Zea mays, USA © Paul Bachi, University of Kentucky Research and Education Center, Bugwood.org

gal: Aangetaste planten blijven klein, de bladeren zijn vaak wat vlezig, vaak ook sterk gekronkeld en vergeeld. Vooral de bloeiwijze is vaak ernstig vervormd. In het afstervende weefsel worden relatief grote lichtgele oosporen gevormd: rustsporen met een dikke, gladde wand. Ze kunnen enige jaren in de grond overleven. Onder natte omstandigheden komt uit een oospore een aantal beweeglijke zoosporen vrij, die nieuwe planten infecteren.

gall: Affected plants remain small, the leaves are often somehwat fleshy, often they also are strongly contorted en yellowing. Especially the inflorescence is strongly malformed. In the dying tissue many, relatively large, pale yellow oospores are formed: resting spores with a thick, smooth wall. They can survive in the soil for several years. Under wet circumstances they germinate, each spore releasing a number of motile zoospores, that infect new plants.

waardplanten: Poaceae, breed oligofaag

hostplants: Poaceae, broadly oligophagous

Agrostis stolonifera; Alopecurus myosuroides, pratensis; Arrhenatherum elatius; Avena fatua, sativa; Bromopsis inermis; Bromus commutatus; Cynodon dactylon; Dactylis glomerata; ? Elymus caninus; Elytrigia repens; Eragrostis cilianensis; Festuca ovina; Glyceria; Holcus mollis; Hordeum vulgare; Lolium perenne, temulentum; Phalaris canariensis; Phalaroides arundinacea; Phleum pratense; Phragmites australis; Poa pratensis; Puccinellia capillaris, maritima; Secale cereale; Triticum; Zea.

opmerkingen: In subtropische gebieden is Crazy Top, of Yellow Tuft een belangrijke plaag. Het treedt op op plekken waar de kiemplanten enige tijd op met water verzadigde grond hebben gestaan.

notes: In subtropical regions Crazy Top, or Yellow Tuft is an important pest. It is prevalent in places where seedling haven been growing,on waterlogged soil.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1965a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a).