Sphacelotheca polygoni-serrulati Maire, 1917

Fungi, Microbotryaceae

op Persicaria

on Persicaria

gal: de vruchtbeginsels zijn gezwollen; aanvankelijk zijn ze bedekt door een vlies dat aan de top openbarst en een een donker-violette sporenmassa laat zien rond een centrale columella. Sporen 9-13 x 10-14 µm.

gall: the ovaries are swollen; at first they are covered by a membrane that eventually ruptures at the top, releasing a dark-violet mass of spores around a central columella. . Sporen 9-13 x 10-14 µm.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Persicaria decipiens, maculosa.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

27/12/2016