Sphacelotheca serrulati-magna Vánky & Oberwinkler, 1994

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Persicaria

on Persicaria

gal: de vruchtbeginsels zijn gezwollen; aanvankelijk zijn ze bedekt door een vlies dat aan de top openbarst en een een donker-violette sporenmassa laat zien rond een centrale columella. Sporen 12-16 x 12-18 µm.

gall: the ovaries are swollen; at first they are covered by a membrane that eventually ruptures at the top, releasing a dark-violet mass of spores around a central columella. Spores 12-16 x 12-18 µm.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Persicaria decipiens.

literatuur:

references:

Vánky (1994a).

06/06/2014