Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky, 1985

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Bothriochloa, Dichanthium, ? Andropogon.

on Bothriochloa, Dichanthium, ? Andropogon.

Andropogon distachyos, Zuid-Kreta © Paul Fontaine

cf Sporisorium andropogonis on Adropogon distachyos

Andropogon distachyos, southern Crete © Paul Fontaine

gal: Aangetaste delen van de bloeiwijze zijn omgevormd in een 1-3 cm lange en 1-3 mm dike, zwartbruine sporenmassa. Aanvankelijk is die door een uit mycelium opgebouwd vliesje omsloten, maar dat scheurt bij rijping open en laat de sporen verstuiven.

gall: Infested parts of the infloresence are turned into a spore mass of 1-3 cm long and 1-3 mm thick. Initially this is enclosed in membrane built out of mycelial tissue, but after this has ruptured the spores are set free.

waardplanten: Poaceae, nauw oligofaag

hostplants: Poaceae, narrowly oligophagous

Bothriochloa ischaemum; Dichanthium annulatum.

Almaraz vermeldt daarenboven Andropogon distachyos.

Almaraz adds Andropogon distachyos.

synoniemen: Sphacelotheca andropogonis.

synonyms: Sphacelotheca andropogonis.

opmerkingen: Vánky betwijfelt of deze soort voorkomt op Adropogon, maar de afgbeelde aantasting kan onmogelijk veroorzaakr zijn door Anthracocystis polliniae, de enige andere brand die metAndropogon is geassociëerd.

notes: Vánky doubts whether this species occurs on Adropogon, but the infection illustrated aboven cannot possibly be caused by Anthracocystis polliniae, the only other smut that is associated with Andropogon.

synoniemen: Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák, 1912; Sphacelotheca ischaemi (Fuckel) Clinton, 1902.

synonyms: Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák, 1912; Sphacelotheca ischaemi (Fuckel) Clinton, 1902.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Buhr (1964b), Ivić, Sever, Scheuer & Lutz (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Llorens i Villagrasa (1984a), Ludwig (1974a), Lutz & Vánky (2009a), Navarro, Honrubia & Torres (1986a), Prillinger, Wuczkowski, Lopandic, Bauer, MolnáO & Sterflinger (2009a), Savchenko & Heluta (2012a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2012a, 2014a), Tóth (1994a), Unamuno (1942a), Vánky (1994a, 2003a), Vánky & Abbasi (2013a).

17/05/2017