Sporisorium magnusianum (Fischer von Waldheim) Vánky, 2007

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Setaria

on Setaria

gal de vruchtbeginsels zijn misvormd, bedekt met een zwarte sporenassa.

gall smut fungus; the ovaries are malformed, covered by sooty fungal spores.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Setaria pumila.

synoniemen: Sphacelotheca magnusiana (Fischer von Waldheim) Ciferri, 1934

synonyms: Sphacelotheca magnusiana (Fischer von Waldheim) Ciferri, 1934

opmerkingen: Deze soort wordt niet genoemd in het boek van Vánky (1994a) over de Europese brandschimmels; het is een Zuid-Amerikaanse soort (Vánky, 2007). Het betreft een mis-determinatie van Macalpinomyces neglectus of Ustilago crameri, maar de beschrijving door Dauphin & Aniotsbehere is te summier om daar meer van te zeggen.

notes: This species is not mentioned in Vánky's (1994a) book about the European smut fungi: it is Neotropical species (Vánky, 2007). It concerns a mis-identification of Macalpinomyces neglectus or Ustilago crameri, but the description by Dauphin & Aniotsbehere is too general to say more.

literatuur

references

Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Vánky 2007. Taxonomic studies on Ustilaginomycetes 27. Mycotaxon 99: 1-70. 11.

14/02/2013