Stegocintractia spadicea (Liro) Piebenbring & Begorow, 2000

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Luzula

on Luzula

gal: de bloemen zijn gezwollen, de doosvrucht is veranderd in een naakte, zwarte, aanvankelijk verkleefde, later ± poederige, sporenmassa. Sporen licht geel- of roodbruin, 10-16 x 13-21 µm. De aantasting is systemisch, de planten zijn in de groei geremd.

gall: the flowers are swollen, the capsule is transformed into a naked, black, initially agglutinated, later ± powdery mass of spores. Spores light yellowish or reddish brown, 10-16 x 13-21 µm. The infection is systemic, the plants are stunted.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Luzula alpinopilosa.

synoniemen: Cintractia spadicea Liro, 1935; Ustilago spadicea (Liro) Vánky, 1985.

synonyms: Cintractia spadicea Liro, 1935; Ustilago spadicea (Liro) Vánky, 1985.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

21/12/2016