Synchytrium potentillae (Schröter) Lagerheim

Fungi, Chytridiomycota, Chytridiomycetes, Chytridiales

op Potentilla

on Potentilla

gal: zeer kleine, halfbolvormige, roodachtige wratjes, soms in groepen. Elke galletje bestaat uit één enkele vergrote cel, met een karmijnrode inhoud.

gall: minute, semiglobular, reddish pustules; sometimes grouped. Each gall consists of a single enlarged cell, with a crimson red content.

waardplanten: Rosaceae, monofaag

hostplants: Rosaceae, monophagous

Potentilla argentea, heptaphylla.

synoniemen: de Index Fungorum (2015) kent deze soort niet, wel een Synchytrium myosotidis var. potentillae Schröter, 1870.

synonyms: The Index Fungorum (2015) doesn't kown this species, but does list a Synchytrium myosotidis var. potentillae Schröter, 1870.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Karling (1964a), Klenke & Scholler (2015a).

16/01/2016