Taphrina padi (Jaczewski) Mix, 1947

Ascomycota, Taphrinaceae

op Prunus

on Prunus

Prunus padus, Duin en Kruidberg

Taphrina padi galled fruits

Prunus padus, Duin en Kruidberg

Prunus padus, Eerbeek, Coldenhove © Arnold Grosscurt: de gallen lijken soms aangetast door borende insecten

Taphrina padi: gall on Prunus padus

Prunus padus, Eerbeek, Coldenhove © Arnold Grosscurt: the galls sometimes seem infested by boring insects

doorsnede door een vergalde en een normale vrucht; in de gal is nog de rest van de steen herkenbaar

Taphrina padi: gall on Prunus padus

section through a galled and a normal fruit; in the gall the remnant of the stone is still recognisable

Prunus padus, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos 26.v.2016 © Hans Jonkman

Taphrina padi: gall on Prunus padus

Prunus padus, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos 26.v.2016 © Hans Jonkman

vergalde jonge scheut, op een boom die eveneens vergalde vruchten droeg

Taphrina padi: gall on Prunus padus

galled young shoot, on a tree that also had galled fruits

al binnen een week verdrogen de vergalde vruchten en vallen af

Taphrina padi: withered gall on Prunus pafnus

all within a week the galled fruits wither an drop to the grond

hog een dag of drie later

Taphrina padi: withered glls on Prunus padus

some three days later

ook de takgallen verschrompelen snel

Taphrina padi: withered gall on Prunus pafnus

also the twig galls soon shrivel

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus padus.

opmerkingen Redfern & Shirley (2011a) schrijven dat bij vergalde vruchten de stijl aanwezig blijft; dat is niet altijd het geval.

notes Redfern & Shirley (2011a) write that in galled fruits the styles are persistent, but this does not happen in all cases.

literatuur

references

Bacigálová, Mułenko& Wołczańska (2005a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Jage, Kruse, Kummer, Caspari, Regin & Schmitt (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Koops (2013a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Mix (1936a, 1949a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2003a, 2014a).

24/02/2017