Taphrina padi (Jaczewski) Mix, 1947

Fungi, Ascomycota, Taphrinomycetes, Taphrinales

op Prunus

on Prunus

Prunus padus, Duin en Kruidberg

Taphrina padi galled fruits

Prunus padus, Duin en Kruidberg

Prunus padus, Eerbeek, Coldenhove © Arnold Grosscurt: de gallen lijken soms aangetast door borende insecten

Taphrina padi: gall on Prunus padus

Prunus padus, Eerbeek, Coldenhove © Arnold Grosscurt: the galls sometimes seem infested by boring insects

doorsnede door een vergalde en een normale vrucht; in de gal is nog de rest van de steen herkenbaar

Taphrina padi: gall on Prunus padus

section through a galled and a normal fruit; in the gall the remnant of the stone is still recognisable

Prunus padus, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos 26.v.2016 © Hans Jonkman

Taphrina padi: gall on Prunus padus

Prunus padus, Biddinghuizen, Spijk- en Bremerbergbos 26.v.2016 © Hans Jonkman

vergalde jonge scheut, op een boom die eveneens vergalde vruchten droeg

Taphrina padi: gall on Prunus padus

galled young shoot, on a tree that also had galled fruits

al binnen een week verdrogen de vergalde vruchten en vallen af

Taphrina padi: withered gall on Prunus pafnus

all within a week the galled fruits wither an drop to the grond

hog een dag of drie later

Taphrina padi: withered glls on Prunus padus

some three days later

ook de takgallen verschrompelen snel

Taphrina padi: withered gall on Prunus pafnus

also the twig galls soon shrivel

waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus padus.

opmerkingen Redfern & Shirley (2011a) schrijven dat bij vergalde vruchten de stijl aanwezig blijft; dat is niet altijd het geval.

notes Redfern & Shirley (2011a) write that in galled fruits the styles are persistent, but this does not happen in all cases.

literatuur

references

Bacigálová, Mułenko& Wołczańska (2005a), Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Chinery (2011a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Koops (2013a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Mix (1936a, 1949a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2003a, 2014a).

24/02/2017