Thecaphora genistae-tinctoriae Maublanc, 1937

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Genista

on Genista

gal: de zaden zijn veranderd in een bruine poederige sporenmassa.

gall: the seeds are transformed into a brown powdery mass of spores.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Genista tinctoria.

opmerkingen: Het enige materiaal dat van deze soort bekend is (uit Frankrijk) is verloren gegaan nog voordat het goed kon worden beschreven.

notes: The only material known of this species (from France) was lost even before it could correctly be described.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

16/08/2014