Thecaphora lathyri Kühn, 1873

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Lathyrus

on Lathyrus

gal: een of meer zaden in een ogenschijnlijk gezonde peul is veranderd in een donker roodbruine korrelig-poederige massa sporenballen, elk bestaande uit 8-30 sporen.

gall: one or more seeds in a apparently normal pod is transformed into a dark reddish-brown granular-powdery mass of spore balls, each consisting of 8-30 spores.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Lathyrus pratensis, sylvestris.

synoniemen: Thecaphora orobi Ziling, 1927.

synonyms: Thecaphora orobi Ziling, 1927.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Klenke & Scholler (2015a), Spooner & Leon (2006a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a).

19/12/2016