Thecaphora leptideum (Sydow) Zundel, 1937

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Chenopodium, Dysphania

on Chenopodium, Dysphania

gal: de schimmel is systemisch, aangetaste planten zien er verkommerd uit en lijken op heksenbezems; alle of bijna alle vruchtbeginsels zijn aangetast. Ze zien er tamelijk normaal uit, maar bevatten een kaneelbruin korrelig poeder van sporenballen, elke bestaande uit een groot aantal stevig verkleefde sporen.

gall: the fungus is systemic, infected plants look decrepit and resemble withches' brooms; (almost) all ovaries are infected. They still look rather normal, but contain a granular, cinnamon brown mass of spore balls, each consisting of numerous, firmly agglutinated spores.

waardplanten: Amaranthaceae, oligofaag

hostplants: Amaranthaceae, oligophagoous

Chenopodium album, strictum; Dysphania ambrosioides.

synoniemen: Glomosporium leptideum (Sydow) Kochman, 1939.

synonyms: Glomosporium leptideum (Sydow) Kochman, 1939.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 121), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Savchenko & Heluta (2012a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a), Vánky, Lutz & Bauer (2008b).

19/05/2017