Thecaphora oxytropis Wang, 2006

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Urocystidales

op Oxytropis

on Oxytropis

gal: een of meer zaden in een misvormde peul is veranderd in een donker roodbruine korrelig-poederige massa sporenballen, elk bestaande uit 6-23 sporen.

gall: one or more seeds in a disfigured pod is transformed into a dark reddish-brown granular-powdery mass of spore balls, each consisting of 6-23 spores.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Oxytropis pilosa.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Scholz & Scholz (2013a).

14/08/2016