Tilletia bolayi Zogg, 1972

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Tilletiales

op Bromopsis

on Bromopsis

gal: lange, donker grijsbruine striemen op het blad die na opensplijten een half verkleefde zwartbruine sporenmassa vrijgeven. Sporen 17-24 µm, bruin, met een µm koraalachtig-reticulaat oppervlak.

gall: long, dark greyish brown striae on the leaves that after rupturing release a semi-agglutinated blackish brown mass of spores. Spores 17-24 µm, brown, wall coralloid-reticulate.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Bromopsis erecta; ? Bromus racemossus.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a), Zogg (1983a).

27/12/2016