Tilletia catapodii Scholz & Vánky, 2001

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Tilletiales

op Catapodium

on Catapodium

gal alle vruchtbeginsels in een bloeiwijze zijn veranderd in een tot ca. 1 mm grote sporen-massa, aanvankelijk omhuld door een bruin vlies; later scheurt dit open en verstuiven de sporen. Verse sporen stinken naar oude haring; ze hebben een netvormige oppervlakte-struuctuur en meten 19-22 x 20-25 µm.

gall all ovaries in an inflorescens are modified in a ± 1 mm large mass of spores. Initially it is covered by a brown membrane that later ruptures releasing the spore dust. Fresh spores smell of old herring; they have a reticiculate surface structure and measure 19-22 x 20-25 µm.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Catapodium rigidum

literatuur

references

Klenke & Scholler (2015a).

13/11/2016