Tilletia flectens Lagerheim, 1899

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Tilletiales

op Avenella

on Avenella

gal Over het distale deel va de bladern lopen donkerbruine parallele lengtestrepen, waar sporen en steriele vrijkomen. De sporen zijn min of meer rond, ø 21-20 µm, en hebben een netvormige wandstructuur; de steriele cellen zijn glad, en kleiner.

gall Distal pert of the leaves with dark brown parallel length streaks, releasing spores and sterile. Spores about globular, ø 21-30 µm, and have a reticulate wall structure; the smaller sterile cells are smooth.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Avenella flexuosa.

literatuur

references

Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a), Zogg (1983a).

27/12/2016