Tilletia melicae Vánky, 2007

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Tilletiales

op Melica

on Melica

gal sori als lange zwarte strepen over de blderen; als de epidermis open scheurt momt een donkerbruine poederige, stinkende sporenmassa vrij. Sporen ekel, 16-20 x 16-22 µm, wand met een netvormige sculptuur. De schimmel is systemisch, aangetaste planten komen gewoonlijk niet totß bloei.

gall sort als long black stripes over the leaf; when the epidermis ruptures a dark brown pulverulent foetid mass of spores is released. Spores single, 16-20 x 16-22 µm, wall with a reticulate sculpture. The fungus is systemic, infected plants mostly do not flower.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Melica transsilvanica.

literatuur

references

Klenke & Scholler (2015a).

21/12/2016