Tilletia puccinelliae Carris, Castlebury & Huang, 2010

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Tilletiales

op Puccinellia

on Puccinellia

gal: Vruchtbeginsel opgeblazen, gevuld met een poederige bruine stinkende sporenmassa. Sporen eivormig, elliptisch of bolrond, 15-28 x 19-31 µm, wand met een netvormig patroon van lijsten; tussen de sporen ook hyaliene steriele cellen. De gal blijft omhuld door de kafjes. Waarschijnlijk is de schimmel systemisch.

gall: Ovary inflated, filled with a pulverulent brown stinking mass of spores. Spores ovoid, elliptic or globular, 15-28 x 19-31 µm µm, with a reticulate pattern of ridges; between the spores also hyaline sterile cells. The gall remain enclosed by the glumes. Probably the fungus is systemic.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monophagous

Puccinellia distans.

opmerkingen: aangetroffen in een zaadmonster uit Noord-Amerika; gezien de verspreiding van de waardplant te verwachten in NW Europa.

notes: discovered in a seed sample from North America; given the distribution of the host plan, the fungus is to be expected in NW Europe.

literatuur:

references:

Bao, Carris, Huang, Luo, Liu & Castlebury (2010a).

09/12/2016