Tilletia sterilis Ule 1886

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Tilletiales

op Festuca, Koeleria

on Festuca, Koeleria

gal Bladeren met lange parallele verdikte striemen. Aanvankelijk zijn ze grijsgeel, maar wanneer de epidermis is verdwenen komen er massa's zwartbruine, naar oude haring stinkende, sporen vrij. De sporen meten 18-24 x 20-30 µm; de wand heeft een netstructuur.

gall Leaves with long, parallel raised striae. They are yellowish gray at first, but whence the cuticula is gone masses of blackish brown spores erupt, smelling of old herring. The spores measure 18-24 x 20-30 µm; the wall has a reticulate structure.

waardplanten: Poaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, oligophagous

Festuca ovina, valesiaca; Koeleria pyramidata; Poa nemoralis.

literatuur

references

Buhr (1964b, 1965a), Klenke & Scholler (2015a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a), Zogg (1983a).

27/12/2016