Tolyposporium montiae (Rostrup) Rostrup, 1904

Fungi, Ascomycota, incertae sedis

op Montia

on Montia

gal: kleine zwarte bolvormige sori, waarin zich asci bevinden, onder in de plant. De aantasting is systemisch, aangetaste planten zijn abnormaal sterk vertakt.

gall: small black globular sori, containing asci, low in the plant. The infection is systemic, infected plants are abnormally strongly branched.

waardplanten: Montiaceae, oligofaag

hostplants: Montiaceae, oligophagous

Montia arvensis, fontana.

In Noord-Amerika ook waargenomen op Claytonia.

In North America observed also on Claytonia.

synoniemen: Sorosporium montiae Rostrup, 1896.

synonyms: Sorosporium montiae Rostrup, 1896.

opmerkingen: Hoewel de soort beschreven is als een brandschimmel, is het in werkelijkheid een ascomyceet (Vánky); de huidige genusnaam is dus zeker voorlopig.

notes: Although this fungus was described as a smut, it actually is an ascomycete (Vánky); the current generic name cleary is provisional.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 95), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

27/04/2017